Chuỗi WORKSHOP: Xây Dựng Cơ Nghiệp Online Thành Công Vượt Trội

 • WORKSHOP 1: TƯ DUY VÀ CHIẾN LƯỢC

  WORKSHOP 1: TƯ DUY VÀ CHIẾN LƯỢC

  Là Workshop đầu tiên, một bước đệm khai mạc cho Chuỗi Workshop: "Xây dựng cơ nghiệp kinh doanh online thành công vượt trội", mở đầu cho hàng loạt những chuỗi chương trình trao đổi, cung cấp thông tin quý báu cho các SME. Workshop 1: "Marketing & Branding - Tư duy chiến lược hiệu quả" cung cấp cho bạn những thông tin vô cùng bổ ích về cách hoạt động, tiếp cận khách hàng, các chiến lược tối ưu hiện tại,...

  3,372 lượt xem

 • WORKSHOP 2: QUẢNG CÁO ONLINE

  WORKSHOP 2: QUẢNG CÁO ONLINE

  WORKSHOP 2: QUẢNG CÁO ONLINE Dự kiến diễn ra vào lúc 8:00 - 17:30 - Ngày 06/07/2016 ĐIỀU GÌ KHÁC BIỆT Ở WORKSHOP “XÂY DỰNG CƠ NGHIỆP KINH DOANH ONLINE VƯỢT TRỘI” NÀY? Tổng quan tất cả các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị đầu ngành hỗ trợ đặc biệt Câu chuyện Case Study tiêu biểu tương ứng với Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại Việt Nam

  3,892 lượt xem

 • WORKSHOP 3: VẬN HÀNH HỆ THỐNG ONLINE TỰ ĐỘNG

  WORKSHOP 3: VẬN HÀNH HỆ THỐNG ONLINE TỰ ĐỘNG

  WORKSHOP 3: VẬN HÀNH HỆ THỐNG ONLINE TỰ ĐỘNG Dự kiến diễn ra vào lúc 8:00 - 17:30 - Ngày 20/07/2016 ĐIỀU GÌ KHÁC BIỆT Ở WORKSHOP “XÂY DỰNG CƠ NGHIỆP KINH DOANH ONLINE VƯỢT TRỘI” NÀY? Tổng quan tất cả các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị đầu ngành hỗ trợ đặc biệt Câu chuyện Case Study tiêu biểu tương ứng với Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại Việt Nam

  4,026 lượt xem

 • WORKSHOP 4: BÁN HÀNG MỌI KÊNH

  WORKSHOP 4: BÁN HÀNG MỌI KÊNH

  WORKSHOP 4: BÁN HÀNG MỌI KÊNH Dự kiến diễn ra vào lúc 8:00 - 17:30 - Ngày 03/08/2016 ĐIỀU GÌ KHÁC BIỆT Ở WORKSHOP “XÂY DỰNG CƠ NGHIỆP KINH DOANH ONLINE VƯỢT TRỘI” NÀY? Tổng quan tất cả các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị đầu ngành hỗ trợ đặc biệt Câu chuyện Case Study tiêu biểu tương ứng với Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại Việt Nam

  3,800 lượt xem